In gesprek over uw levenseinde?

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over het levenseinde. Het onderwerp komt regelmatig aanbod in de media. Mogelijk is het een onderwerp wat ook u bezighoudt.

Wellicht wilt u in gesprek over euthanasie. Euthanasie is volgens de wet nog altijd strafbaar, maar een arts die zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen wordt niet vervolgd. Als huisartsen vinden wij het gesprek over euthanasie en in bredere zin over levenseinde wensen erg belangrijk. Geen van de huisartsen in onze praktijk heeft principiële bezwaren tegen euthanasie. Een euthanasieverzoek van een patiënt zullen wij als huisarts zorgvuldig afwegen. De huisarts beoordeelt de situatie van de patiënt en toetst deze aan de zorgvuldigheidscriteria uit de wet. Daarnaast kunnen persoonlijke factoren en afwegingen van de huisarts een rol spelen bij de besluitvorming, voor ons als huisartsen is euthanasie ook een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een arts is verplicht om een patiënt in contact te brengen met een andere arts als hij of zij zelf niet aan uw euthanasie verzoek kan of wil voldoen.

Mocht u een euthanasiewens hebben of hierover nadenken, bespreek dit dan in een vroeg stadium met uw huisarts. Het is voor uw huisarts belangrijk u te kunnen volgen in uw overwegingen tijdens uw ziekteproces. Vaak beschrijven patiënten hun wensen rondom het levenseinde in een zogenaamde wilsverklaring. Het is belangrijk dat u een dergelijke verklaring met uw huisarts bespreekt. Daarna begrijpt uw arts beter wat voor u belangrijk is.

U zult begrijpen dat dit onderwerp zich niet leent om er zo maar even bij te ‘pakken’ tijdens uw afspraak bij de huisarts. Om het onderwerp levenseinde wensen echt recht te doen in een gesprek met uw huisarts, willen wij u vragen dit aan onze assistente door te geven bij het maken van een afspraak. De assistente zal dan samen met u een geschikt moment tijdens het spreekuur inplannen.

Zoekt u meer informatie over dit onderwerp?

Op thuisarts.nl vindt u veel informatie over dit onderwerp. Ook vindt u er model wilsverklaringen en een niet-reanimeer of niet-behandel verklaring. De Nederlandse beroepsvereniging van artsen, de KNMG, heeft een brochure uitgebracht die u kan helpen om met ons in gesprek te gaan over uw wensen en gedachten rondom het levenseinde.

Voor meer informatie over onze spreekuren, klik hier.