Spreekuren

Onze werkwijze

De assistentes zijn het eerste aanspreekpunt van de praktijk. Zij hebben inzage in uw dossier en hebben, net als de artsen en de praktijkondersteuner, geheimhoudingsplicht. Als u uw vraag voorlegt aan de assistente kan zij kijken hoe zij u het snelste van dienst kan zijn. Zo kan zij, in overleg met u, op basis van uw vraagstelling passende hulp aanbieden. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de arts van uw voorkeur.

Als u uw vraag liever niet voorlegt aan de assistente, kunt u dat zonder bezwaar aangeven. Geef in zo’n geval aan wat u wilt: een afspraak voor een consult of een telefonisch contact met één van de artsen.

De assistentes

Onze assistentes hebben een belangrijke rol in de praktijk. Naast administratieve taken en het beheren van de agenda, spelen zij ook een belangrijk rol in de medische zorg die we als team verlenen. Zo kunnen onze assistentes meerdere medische vragen zelfstandig afhandelen.

Klik hier voor een overzicht van medische hulp die de assistentes kunnen verlenen
 • aanstippen van wratten (dit gebeurt maandelijks, vraag bij de assistente de precieze data na waarbij u eventueel direct een afspraak kunt maken)
 • injecties (vit B12, tetanus, prikpil e.d.)
 • oren uitspuiten (om het uitspuiten van de oren makkelijk te maken is het prettig als u van te voren olie gebruikt)
 • hechtingen verwijderen
 • bloeddruk meten
 • ECG (hartfilmpje)
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • holterfoon (hartritmestoornis opsporen)
 • urine onderzoek (de juiste bepaling is het belangrijk om de volgende zaken in acht te nemen:
  – het gaat om ochtend urine (de eerste plas na het slapen)
  – het gaat om “gewassen plas”, dus niet de eerste straal die naar buiten komt maar iets later de urine opvangen (zo wordt verontreiniging uit de plasbuis voorkomen)
  – urine moet gekoeld worden (in de koelkast)
  – urine opvangen in een huishoudelijk schoongemaakt potje
 • prikken op bloedsuiker middels vingerprik (dit moet nuchter gebeuren, dat betekent vanaf 10 uur ’s avonds niet eten of drinken, en kop thee zonder suiker in de morgen mag, maar beslist niets eten voordat u geprikt bent)
 • prikken op bloedgehalte middels vingerprik
 • baarmoederhalsuitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • enkel-arm-index (onderzoek naar bloedvatvernauwing van de benen)
 • assistentie bij chirurgische ingrepen
 • wondverzorging/compressie therapie

In overleg met de assistente kunt een afspraak maken. Zij hebben daarvoor hun eigen spreekuurtijden. Zoals u zult begrijpen, kan de assistente gestoord worden door de telefoon. Voor eventuele spoed ligt de prioriteit dan ook bij de telefonische bereikbaarheid.

Het afsprakenspreekuur

Maandag t/m vrijdag kunt u ons bij voorkeur bellen voor een afspraak tussen 08.00-10.00 uur & 14.00-15.30 uur. Als u een afspraak maakt voor het spreekuur houdt u er dan rekening mee dat we daarvoor 15 minuten inplannen in de agenda. Als u meerdere vragen heeft, komt met een moeilijk probleem, of als er sprake is van psychische problematiek, vraag dan om een dubbel consult.  Zo helpt u ons iedereen op tijd van dienst te zijn.

Mocht u slechts een enkel consult hebben afgesproken terwijl u toch meerdere vragen heeft, kan de arts besluiten samen met u te kijken naar de meest urgente problemen en de overige vragen uit te stellen voor een nieuw consult.

Het telefonisch spreekuur

Als u een korte vraag heeft, bijvoorbeeld voor het opvragen van uitslagen of waarbij bijvoorbeeld geen lichamelijk onderzoek nodig is, kunt u wellicht ook telefonisch geholpen worden. Overleg dit met de assistente, dan kan zij met u afspreken wanneer en waar de arts u kan terugbellen.

Huisbezoek

Het kan zijn dat u zo ziek – of slecht ter been – bent, dat u niet naar de praktijk kunt komen. Na overleg met de assistente en/of arts kan besloten worden tot een huisbezoek. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, verdient het aanbeveling zoveel mogelijk op het spreekuur te komen.
Eventuele huisbezoeken dienen voor 10:00 uur aangevraagd te worden. Huisbezoeken worden in het algemeen in de loop van de ochtend en in de tweede helft van de middag afgelegd.

Herhaalrecepten

Recepten voor 11:00 uur gebracht of aangevraagd via de website, liggen 2 werkdagen later na 12:00 uur bij de apotheek klaar. De doorlooptijd aangevraagd in het weekend is een dag langer! Wij hebben er bewust voor gekozen herhaalmedicatie niet via de telefoon te willen afhandelen, vanwege de grotere kans op fouten, maar ook om de wachttijd aan de telefoon te minimaliseren.

Bloedonderzoek

Onze assistentes nemen 3 dagen in de week van 08.00-10.00 uur op afspraak bloed af. Voor uitgebreider bloedonderzoek wordt u naar het laboratorium van het Gelre Ziekenhuis verwezen. Dit laboratorium is in ons gezondheidscentrum de Toren op maandag, woensdag en vrijdag van 08:00 – 12:00 uur geopend. Voor bloedafname in gezondheidcentrum de Toren of een ander prikpunt van het Gelre Ziekenhuis dient u eerste een afspraak te maken. Om een afspraak te maken klikt u hier.