Emailconsult

Emailconsult

Via het patiëntenportaal is het mogelijk om de huisartsen, assistentes en  praktijkondersteuners te consulteren per email. Het gaat dan om een zogenaamd e-consult. Dit e-consult is bedoeld voor bijvoorbeeld eenvoudige adviezen, vragen over medicatie, uitslagen van onderzoeken of als vervolg op een consult op de praktijk.

Het e-consult is nadrukkelijk niet bedoeld voor spoedeisende zaken. Het is ook niet bedoeld voor klachten waarbij lichamelijk onderzoek nodig is en ook niet bedoeld voor emotionele problemen. E-consulten worden binnen 3 werkdagen (72 uur) beantwoord.

Beeldbellen

De corona crisis heeft ervoor gezorgd dat een deel van de contacten met uw huisartsenpraktijk via internet verloopt, dat kan via email of de gebruikelijke telefoon, maar als praktijk maken wij ook gebruik van beeldbellen. Om te kunnen beeldbellen zult u een aantal stappen moeten zetten. Hier onder vindt u een korte uitleg.

Hoe werkt beeld bellen?

Vanuit de huisartsenpraktijk wordt soms gebruik gemaakt van beeldbellen. Hiervoor installeert u vooraf op uw mobiele telefoon de app Facetalk.

Klik dan hier

 

klik dan hier

 

Wanneer u een verzoek ontvangt voor beeldbellen opent u de app op uw mobiele telefoon. Kies vervolgens voor: IK HEB EEN CODE

Van de huisarts, praktijkondersteuner of assistente krijgt u de code per mail toegezonden of telefonisch meegedeeld.

Het zal u en ons in het begin onwennig zijn, maar door het met regelmaat te proberen, worden we met elkaar steeds handiger.