Praktijk accreditatie

Onze praktijk draagt sinds december 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Jaarlijks vindt er een herbeoordeling plaats. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk mogen ontvangen!

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?


Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?
 Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?


Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. De praktijk wordt vervolgens bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen. Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elke 3 jaar wordt de praktijk opnieuw gecontroleerd op behoud van optimale kwaliteit van medische zorg en organisatie. 

De mening van de patiënt is belangrijk!


Een geaccrediteerde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd, want het oordeel van patiënten draagt bij aan concrete verbeterplannen. De mening van de patiënt is én blijft dus belangrijk. Ideeën, feedback of opmerkingen zijn altijd van harte welkom.