Patiënten onderzoek naar gezondheid en welzijn

In de periode van 1 juni t/m 16 juli 2019 is er een onderzoek geweest onder 5500 inwoners van de gemeente Brummen. 940 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, waarvoor dank!

Door het invullen van de online-vragenlijst hoop ik mee inzicht te krijgen in hoe u de (samenwerking tussen) zorg en welzijn in Brummen ervaart. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe ervaart u uw eigen gezondheid? Gezondheid is meer dan alleen maar niet ziek zijn. Je gezond voelen heeft ook te maken met zaken als eenzaamheid, het hebben van zinvol werk of andere bezigheden, zorgen of spanningen. Is er een verschil tussen de mensen van verschillende leeftijd of geslacht of achtergrond? En wat betekent een chronische ziekte voor uw ervaren gezondheid?

Meer achtergrond informatie over het onderzoek vindt u hier.

Aan het einde van het onderzoek worden de deelnemers gevraagd of zij in het najaar deel willen nemen aan twee gespreksavonden met andere inwoners over de resultaten van het onderzoek.

De gespreksvonden hebben inmiddels plaatsgevonden op 30 oktober en 13 november. In de maand december zal ik de gegevens uitwerken en in het eerste kwartaal van 2020, de laatste hand leggen aan mijn afstudeerscriptie.

Marcel Kerkhoven, huisarts

Dezelfde vragenlijst is  ook verspreid worden onder de patiënten van huisartsenpraktijk Bouman te Eerbeek.

Het onderzoek is mede mogelijk dankzij de ondersteuning van Pim Valentijn (onderzoeker) en Jantien Heideman (projectbegeleider) van Proscoop.

En vindt plaats in opdracht van het burgerinitiatief de Zorgcoöperatie Brummen Gezond, een burgerinitiatief van burgers in Brummen die het onderwerp collectieve participatie en inspraak aan het hart gaat.