Inelkander

Wat wil inelkander doen:

Veel kennis en inzichten die mantelzorgers nodig hebben (bv. hoe moet ik omgaan met mijn dementie partner….of hoe denk ik aan mijzelf) is sterk versnipperd en moeilijk vindbaar. Voor deze doelgroepen moet dit dan ook beter en toegankelijker worden gemaakt. Dit willen wij ondermeer doen door het aanbod bij elkaar te brengen.

Inelkander wil: raken & boeien, betrekken & verbinden, antwoorden & uitwisselen

  • Raken & Boeien: via de Gemeenten en zorgverleners: ‘u zit met deze vraag of met dit probleem kijkt u eens op de site van inelkander voor nadere informatie, dan komen wij daar de volgende keer op terug’
  • Betrekken & Verbinden: lokale bijeenkomsten organiseren rond thema’s als dementie, tiltechnieken etc, door de lokale zorgverleners te ondersteunen met de content aanbod van inelkander
  • Antwoorden & Uitwisselen: het ontwikkelen van een elektronische leeromgeving voor de genoemde doelgroepen, vraag en aanbod bij elkaar brengen door online hulp vragen aan diezelfde lokale partners.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: Marcel Kerkhoven, info@inelkander.nl